REVERSE PEEL

Novi pristup melazmi i hiperpigmentaciji

Brojni su faktori koji dovode do promene pigmentacije kože.Od unutrašnjih faktora to su endotelni ćelijski, endokrini, neurotrofini, neuropeptide. Od spoljašnjih faktora najčešće srećemo promenu pigmentacija zbog:

- UV zračenja, sunčeve svetlosti

- Medicinskih sredstava

- Kozmetike

Reverse peel deluje kod hipermelanoze i hiperhromije

Melazma je najčešća forma stečene hipermelanoze. Češće se javlja kod žena, u reproduktivnom dobu između 30-te i 40-te godine. Može biti povezana sa poremećajem funkcije jajnika, mogu je izazvati lekovi koji izazivaju fotosenzitivne reakcije (pojedini antibiotici).
NOVO OTKRIĆE U TRETIRANJU MELAZME

REVERSE PEEL menja pristup melazmi.

Melazma se normalno tretira postupkom koji je namenjen za uklanjanje novonastalog melanina, hemijskim pilingom ili laser tretmanima. Kod melazme se međutim višak melanina stvara dublje, u dermu, tako da previše agresivan pristup može dovesti do upale i povratnog efekta sa pogoršanim posledicama.

Naziv proizvoda aludira na preokrenuti pristup koji deluje od dubokih ka površinskim slojevima kože, progresivno ublažava dermalnu pigmentaciju, a izaziva ljuštenje epidermalne pigmentacije.

KAKO IZGLEDA TRETMAN?

Prva faza počinje oksidacijom melanina uz pomoć vodonik peroksida i nastavlja izbeljivanjem pomoću kojične kiseline. Obe supstance prodiru do dubokih nivoa derma zahvaljujući TCA.

DRUGA FAZA – REVERSE PEEL tretman se nastavlja preko druge faze koja se sastoji od 2 uzastopna pilinga:

- Piling mlečne kiseline visoke koncetracije: Sadrži 78% mlečne kiseline, 3% fitinske kiseline pri PH 0,5-1,0

- Fitinska kiselina deluje kao helatni agens za jone metala, ima značajnu ulogu u eksfolijaciji i depigmentaciji

- Neutralizator (Neutraliser) ima PH vrednost 6,5-7,5 predstavlja puferski rastvor koji sadrži ulje jojobe. Pri primeni od nekoliko minuta, blokira fazu 2 i fazu 3 bez izazivanja bola

Faza 3 se sastoji od više različitih hidroksi kiselina:

- 10% salicilna kiselina

- 20% glikolna kiselina

- 20% mandelična kiselina

- 0,1% fitinska kiselina

NAPOMENA: Melazma ne može biti iskorenjena, ali se može staviti pod kontrolu. Tretmani se moraju ponavljati zbog moguće ponovne pojave melazme